مطالب سایت

سند ماده ۱۴۷ چیست؟

از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیردو همیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نماید.

پس از انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال ۱۲۹۰هـ. .ش قانون ثبت اسناد به تصویب رسید.سپس به ترتیب در سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷و ۱۳۰۹و بالاخره ۱۳۱۰ قوانین ثبت اسناد و املاک تصویب گردیدکه قانون سال۱۳۱۰ اکنون نیز مجری است.

بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگرکه به مرور زمان به تصویب رسید محدودیت‌های زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود که مانع از انجام نقل‌و‌انتقالات و یا تفکیک و افراز و به‌طور‌کلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود، نیاز به تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت احساس می‌شد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این‌که اکثر متصرفین اراضی فاقد سند از اقشار محروم جامعه بودند و آن‌ها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد ۱۴۷ و۱۴۸ ق.ث. برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند.

زیرا از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آن‌ها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آن‌ها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود. اما این قانون ناظر به ساختمان های احداثی تا قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱بود و هم اینکه مهلت اجرای این قانون محدود بوده و بعد از اتمام مهلت قانونی ۱۳۸۳/۹/۲۳ از پذیرش تقاضاهای جدید خودداری گردیدلذا نیاز به تصویب قانونی جامع احساس می شد که مقنن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی  را با شرایط ویژه ای به تصویب رسانید این قانون به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمان‌های دارای سابقه ثبتی، خرید و فروش‌هایی را به صورت عادی انجام داده‌اند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکرده‌اند بتوانند سند دریافت کنند.

اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند نمی‌شود.  ساختمان‌هایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است، در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد  دایره شمول مواد۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، عام بوده و کلیه املاک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشد.

اما در این قانون از این قاعده تبعیت نشده بلکه به املاک و اراضی اشخاص حقیقی تسری داشته و نسبت به املاک و اراضی اشخاص حقوقی قائل به تفکیک شده است.

این قانون، اوّلاً: مقید به مهلت و زمان خاصی نیست بلکه مردم می توانند تا زمانی که این قانون به قوت و اعتبار خود باقی است درخواست های خود را تقدیم نمایند.

ثانیاً: ناظر به کلیه ساختمان های احداثی (گذشته ـ حال و آینده) می باشد.

ثالثاً: پذیرش درخواست متقاضیان مشروط است به این که:

۱- اراضی دارای سابقه ثبتی باشد.

 ۲-تصرفات متقاضی در محل ثابت شود

۳-ملک دارای دیوار و یک اعیان باشد

مراحل اخذ اسناد بر اساس قانون۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحی ثبت:

مرحله اول ـ  اطمینان از وجود مدارک و تهیه آنها :

مدارک مورد نیاز

الف-در املاک قولنامه ای :۱-کپی از سند مالکیت ملک(سند اولیه).۲-قولنامه یا قولنامه هایی که متقاضی را به مالک اویله ارتباط میدهد

ب-در املاک دارای سند مشاعی :۱-سند مشاعی متقاضی۲-در صورتی که سند مالکیت به نام شخص متقاضی نباشد اراِئه وکالتنامه های مربوطه.

و فایل مربوط به آن:مرحله دوم:تهیه نقشه ملک با مختصات(UTM)

الف-پس از اطمینان از وجود شرایط و مدارک فوق الذکر متقاضی باید با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه کش نظام مهندسی یا کارشناسان رسمس نقشه کشی دادگستری یا ثبت و از طریق بازدید ملک نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم کنند .

ب- پس از تهیه این نقشه فایلی را که از سوی سازمان ثبت معرفی و ارائه شده با نام parcelmal.xls با توجه به مندرجات و اطلاعات نقشه UTM باید از سوی مهندس نقشه کش تهیه و در اختیار متقاضی قرار گیرد . ( البته الزام ارسال این فایل منتفی گردید ).

مرحله سوم:فراهم کردن مدارک زیر و تهیه عکس یا اسکن از آنها با پسوندjpg یا png با حداکثر حجم ۱۵۰ کیلو بایت.

۱-اصل شناسنامه و کارت ملی متقلضی

۲-کپی از سند مالکیت اولیه ملک(در استناد قولنامه ای)

۳-اصل و کپی تمامی قولنامه های استنادی تا با مالکی که سند به نام او صادر شده است برسد(در استناد قولنامه ای )

۴-اصل سند مالکیت در اسناد مشاعی به نام متقاضی و کپی صفحات اول،دوم،سوم،صفحه حدود ملک،توضیحات و صفحات انتقالات.

۵-نقشه ملک با مختصات UTM که توسط متقاضی تهییه شده.

۶-فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملکی در فایل excel(الزام ارسال این فایل لغو شد)

۷-فیش بانکی بابت هزینه تقاضا به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب بانکی سیبا به شماره ۲۱۷۱۳۲۸۰۱۷۰۰۹ بانک ملی(نیاز به اسکن ندارد)

(شما میتوانید مدارک خود را به یکی از کافی نت ها یا مراکزی که میتوانند مدارک شما را اسکن کنند ارائه دهید تا این کار را برای شما انجام دهند و آن را بر روی یک لوح فشرده(سی دی یا دی وی دی)یا فلش ریخته و تحویل شما دهد در صورتی که دفتر خانه امکانات اسکن را داشته باشد میتواند کار اسکن را نیز برای شما انجام دهد.

مرحله چهارم:تکمیل فرم درخواست پذیرش(فرم اولیه)و دریافت شماره ورود سامانه :

پس از انجام مراحل فوق و تهیه مدارک و عکس آنها با در دست داشتن مدارک با مراجعه به یکی ار کافینتها یا دفاتر اسناد رسمی بخواهید فرم درخواست پذیرش را ( در این سایت www.sabtemelk.ir ) تکمیل و شماره ورود به سامانه را دریافت نمائید.

مرحله پنجم:ورود به قسمت تکمیل درخواست(صفحه اول سامانه)با استفاده ازشماره ای که در مرحله قبل دریافت نموده اید و کد ملی متقاضی.در این مرحله شخصا یا به توسط دفاتر اسناد رسمی یا کافی تنها با شماره ای که در مرحله قبل دریافت نموده اید و کد ملی متقاضی وارد شده و درخواست خود را تکمیل می کنید.

مرحله ششم:ارسال مدارک به واحد ثبتی پس از تکمیل درخواست پرینتی از آن تهیه و با مدارکی که در مرحله سوم ذکر شده به واحد ثبتی از طریق پست سفارشی ارسال و کد رهگیری ۲۰ رقمی از دفتر پستی دریافت می نمتیید.

مرحله هفتم:ورورد مجدد به سامانه(با استفاده از شماره ورود و کد ملی)و وارد کردن شماره رهگیری ۲۰ رقمی دریافتی از دفتر پستی.

مرحله هشتم(مرحله نهایی):به پایان بردن ثبت تقاضا و دریافت شماره پرونده

4 دیدگاه

 1. تو این زمینه بهترین هستین
  لذت بردم
  سایتتون هم خیلی زیباست

 2. کیو

  آفرین استاد. اگر قبلا مقاله شما را خوانده بودم خودن انجام میدادم خیلی شفاف بود ممنون

 3. حمید

  سلام و ارض ادب و خسته نباشید. والا اینجوری که من شنیدم سند ماده ۱۴۷ فاقد اعتبار میباشد.من دوهکتار زمین دارم چندسال پیش سند گرفتم ماده ۱۴۷ بعداز چند وقت منابع طبیعی گفت هکتار پشت منابع هست و سند شما باطل و فاقد اعتبار.حالا تکلیف ما چیه؟ این چجور سند دادنیه که خیلی راحت دولت باطلش میکنه.یعنی قلنامه از سند ماده ۱۴۷ اعتبارش بیشتره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *