مطالب سایت

۱۰نکته برای دریافت وام مسکن

انتخاب وام در یک نگاه
در نظام بانکی ما چند مدل وام مسکن تعریف شده که هر کدام شرایط متفاوتی دارند. وقتی که دنبال خرید خانه هستید ممکن است در هر یک ربع با حدود ۱۰ خانه وام دار روبرو شوید. اما این خانه های وام دار چه تفاوتی با هم دارند؟ درآمد شما بیشتر مناسب کدامیک از آنهاست؟ به این سوالات در این مقاله پاسخ داده خواهد شد.

 

چه بانکی وام مسکن می دهد؟
در حال حاضر تنها بانک های ملی ، مسکن و صادرات این تسهیلات را می پردازند.

سقف تسهیلات

 • پس انداز جوانان: ۱۱۰ میلیون
 • زوجین(سپرده گذاری): خارج و داخل بافت فرسوده: تهران:۱۶۰ میلیون، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: ۱۲۰ میلیون و بقیه شهرها: ۸۰ میلیون تومان.
 • زوجین(خرید اوراق): خارج و داخل بافت فرسوده: تهران:۱۰۰ میلیون، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: ۸۰ میلیون و بقیه شهرها: ۶۰ میلیون تومان.
 • اوراق ممتاز: خارج و داخل بافت فرسوده: تهران:۶۰ میلیون، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: ۵۰ میلیون و بقیه شهرها: ۴۰ میلیون تومان.
 • پس انداز مسکن یکم: خارج و داخل بافت فرسوده: تهران:۸۰ میلیون، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: ۶۰ میلیون و بقیه شهرها: ۴۰ میلیون تومان.

مبلغ سپرده یا اوراق مورد نیاز:

 • مسکن جوانان: سپرده گذاری با واریز حداقل مبلغ ماهیانه یا بصورت یکجا.
 • مسکن یکم و زوجین از طریق سپرده گذاری خارج و داخل بافت فرسوده: تهران(هر نفر):۸۰ میلیون، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت(هر نفر): ۶۰ میلیون و بقیه شهرها(هر نفر): ۴۰ میلیون تومان.
 • زوجین( خرید اوراق): خارج و داخل بافت فرسوده: به ترتیب شهر های ذکر شده: ۲۰۰، ۱۶۰ و ۱۲۰ برگه.
 • اوراق ممتاز: خارج و داخل بافت فرسوده: به ترتیب شهر های ذکر شده: ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگه.

مدت انتظار:

 • پس انداز جوانان: بین ۵ تا ۱۵ سال.
 • مسکن یکم و زوجین( از طریق پس انداز): یکسال
 • اوراق ممتاز(انفرادی و زوجین): فوری

سود وام:

 • پس انداز مسکن یکم و زوجین: خارج از بافت فرسودخ ۸ و داخل بافت فرسوده ۶ درصد.
 • اوراق ممتاز: خارج از بافت فرسوده: ۱۷٫۵ و داخل بافت فرسوده ۱۶ درصد.
 • پس انداز جوانان: نرخ سود با توجه به مصوبات بانک مرکزی در زمان استفاده از وام تعیین خواهد شد.
 • وام ترکیبی زوجین: این وام ترکیبی از تسهیلات از محل اوراق ممتاز و وام مسکن زوجین و سود یکی از تسهیلات آن ۸ درصد و دیگری ۱۷ درصد است.

مدت اقساط:

 • مسکن یکم و زوجین( از طریق پس انداز): خارج و داخل بافت فرسوده ۱۲ساله. اوراق ممتاز(انفرادی و زوجین): خارج از بافت فرسوده: ۱۲ سال و داخل بافت فرسوده ۱۵ سال.
 • پس انداز جوانان: حداکثر ۲۰ سال به شکل ساده و ۱۲سال به شکل پلکانی.
 • باز پرداخت: در روش باز پرداخت ساده یک قسط ثابتی را ۱۲ سال می پردازید. در روش پلکانی اقساط را با مبلغ کمتری شروع کرده اما هر سال سه یا هر چهار سال ۲۰ درصد به قسطتان اضافه می شود.

اقساط:

 • پس انداز مسکن یکم: خارج از بافت فرسوده: تهران،۸۶۵ و داخل بافت فرسوده، ۷۸۰ هزار تومان.اوراق ممتاز: خارج از بافت فرسوده : تهران، ۹۹۲ و داخل بافت فرسوده ۸۸۱ هزار تومان.
 • مسکن زوجین(پس انداز): خارج از بافت فرسوده: تهران، ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان و داخل بافت فرسوده ۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان.
 • مسکن زوجین(اوراق): خارج از بافت فرسوده: تهران ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان و داخل بافت فرسوده ۱٫۴۶۸٫۰۰۰ تومان.
 • مسکن جوانان: بسته به سود مصوب بانک مرکزی در زمان دریافت اقساط آن متفاوت است.

وام ساخت و تعمیر مسکن:

 • مبلغ وام جعاله: بانک مسکن: ۲۰میلیون تومان – سایر بانک ها: ۱۰ میلیون.
 • قسط : بانک مسکن : ۵۰۲ هزار تومان سایر بانک ها: ۳۶۱ هزار تومان.
 • مبلغ وام ساخت مسکن(از طریق اوراق): داخل و خارج از بافت فرسوده: تهران، ۶۰میلیون تومان.
 • مبلغ قسط وام ساخت مسکن: در تهران یک میلیون تومان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *