وضعیت ملک: جهت رهن و اجاره

1073 ملک یافت شد

رهن آپارتمان در بندر انزلی خیابان پاسداران

نمایش جزئیات

توضیحات

➕رهن واحد ۸۰ متری ➕طبقه دوم ➕۴ طبقه ۱۲ واحد ➕۱۲ سال…

قیمت 300,000,000 تومان 3,000,000 ماهیانه
نمایش جزئیات

رهن و اجاره مغازه در بندرانزلی بر اصلی خیابان پاسداران

نمایش جزئیات

توضیحات

➕اجاره مغازه ۲۵۰متری ➕براصلی خیابان ➕۲ طبقه ➕کف سرامیک ➕دیوار سرامیک ➕سقف…

قیمت 300,000,000 تومان 40,000,000 ماهیانه
نمایش جزئیات