نوع ملک: تجاری و مسکونی

4 ملک یافت شد

رهن و اجاره واحد تجاری-مسکونی در بندر انزلی خیابان ناصرخسرو

نمایش جزئیات

توضیحات

ملک فوق با متراژ ۲۳۰ متر بر ناصرخسرو برای استفاده مسکونی و…

قیمت 35,000,000 تومان 3,700,000 ماهیانه
نمایش جزئیات

فروش تجاری مسکونی دربندرانزلی غازیان بلوار آیت الله پیشوایی

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش زمین تجاری ۸۰۰متری دارای ۴ باب مغازه با متراژ  کلی ۲۰۰متری(تفکیک…

قیمت 4,000,000,000 تومان
نمایش جزئیات